Borang Permohonan
Pakej Jalur Lebar Perniagaan UniFi

Kindly be informed that we can only assist customer who want to do NEW APPLICATION . For RELOCATION, COMPLAINTS, etc (EXISTING USER) please direct refer careline 100

Harap maklum bahawa kami hanya boleh membantu pelanggan yang mahu membuat PERMOHONAN BARU sahaja. Untuk pelanggan yang sedia ada, PENEMPATAN SEMULA, ADUAN, lain-lain… Sila hubungi talian khidmat pelanggan 100

就此通知我们只能协助您办理申请新的配套
如您有其它关于搬家、投诉或是现有用户,可以联系我们客服热线 100

Pilih Unifi Business plan

Maklumat Syarikat

Maklumat Pemohon

+60
Depan
Belakang

Alamat Pemasangan


Mohon
Sekarang
Check
Coverage