Borang Permohonan
Pakej Jalur Lebar Rumah UniFi

Kindly be informed that we can only assist customer who want to do NEW APPLICATION . For RELOCATION, COMPLAINTS, etc (EXISTING USER) please direct refer careline 100

Harap maklum bahawa kami hanya boleh membantu pelanggan yang mahu membuat PERMOHONAN BARU sahaja. Untuk pelanggan yang sedia ada, PENEMPATAN SEMULA, ADUAN, lain-lain… Sila hubungi talian khidmat pelanggan 100

就此通知我们只能协助您办理申请新的配套
如您有其它关于搬家、投诉或是现有用户,可以联系我们客服热线 100

Pilih plan unifi Home Broadband

Maklumat Pemohon

+60
Depan
Belakang

Alamat Pemasangan

Bermula 1 Nov 2016, semua permohonan TM memerlukan pengesahan cap ibu jari pengguna bagi mematuhi SISTEM BIOMETRIK LENGKAP yang dilaksanakan oleh TM. TM mempunyai hak untuk menolak sebarang permohonan tanpa pengesahan cap jari dalam masa 3 hari bekerja dari hari pendaftaran. Terima kasih.


Mohon
Sekarang
Check
Coverage